Daghem

SÅKA DAGHEM

 

KONTAKTUPPGIFTER :

Gamla Skrabbvägen 12

67500 Karleby

tel. 040 8095838  el.  06 8229421

Föreståndare :  Marit  Majander   (marit.majander@kokkola.fi)

 

OM VÅRT DAGHEM …

Vi är ett litet daghem placerat i Såka byagård. Verksamheten bedrivs av Såka daghems – och byagårdsförening  r.f  och staden köper tjänster. Vi befinner oss på ett bekvämt avstånd från stadskärnan. Miljön är ändå naturnära och lantlig.

Daghemmet är svenskspråkigt men vi välkomnar också tvåspråkiga och helt finskspråkiga barn.

 

VI ERBJUDER:

dagvård  0-6 år

förskola

pedagogisk förmiddagsverksamhet ( Språkvinden )  3h  2ggr/ vecka

morgon – och eftermiddagsvård för skolbarn

 

VI POÄNGTERAR

  • en lugn och trygg miljö
  • det svenska språket
  • gymnastik och idrott ( fullstor gymnastiksal, fotbollsplan,  ishockeyrink,  skidspår,  allt inom en radie av 100 m )
  • ett gott föräldrasamarbete
  • ett aktivt skolsamarbete med Såka skola som finns på andra sidan vägen

 

 

ANSÖKNINGAR

Du ansöker till daghemmet med stadens blanketter som fås från daghemmet  eller så kan de printas här. Du kan lämna den ifyllda blanketten direkt till daghemmet eller till stadens dagvårdsbyrå. Avgifterna är de samma som i stadens daghem.

VÄLKOMMEN PÅ BESÖK !