Styrelse

Såka daghems-och byagårdsförening r.fs styrelse

Ordförande Benita Haals
Viceordförande Åsa Rönnqvist
Sekreterare Maj-Britt Vikman
Övriga medlemmar Anne Wentjärvi
Monica Häggblom
Magnus Rasmus
Jonas Dahl
Jutta Kankkonen (suppleant)
Markus Hästbacka (suppleant)