Såka byagård
Gamla Skrabbvägen 12
67500 Karleby

Kontaktperson:
verksamhetsledare Louise Östman

tfn: (06) 8229 421

e-mail: info@sakabyagard.fi